1. Almindelige bestemmelser

1.1. Denne privatlivspolitik regulerer principperne for indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger. Personoplysninger behandles og lagres af Top Textile -OÜ, som er den registeransvarlige for personoplysningerne (i det følgende benævnt “den registeransvarlige”).

1.2. I forbindelse med denne privatlivspolitik som forstås ved en privatperson, kunden eller en anden fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den registeransvarlige.

1.3. I forbindelse med denne privatlivspolitik betyder en kunde enhver, der køber varer eller tjenester på den registeransvarliges hjemmeside.

1.4. Den registeransvarlige overholder principperne for behandling af personoplysninger i lovgivningen og behandler bl.a. personoplysninger på lovlig, retfærdig og sikker måde. Den registeransvarlige kan erklære, at personoplysninger er blevet behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.

2. Indsamling, behandling og opbevaring af personoplysninger

2.1. De personoplysninger, der indsamles, behandles og lagres af den registeransvarlige, som er blevet indsamlet elektronisk, hovedsagelig via hjemmesiden og e-mailen.

2.2. ed at dele sine personoplysninger giver den registrerede den registeransvarlige ret til det formål, der er defineret i privatlivspolitikken, at indsamle, arrangere, anvende og administrere de personoplysninger, som den registrerede deler med den registeransvarlige, enten direkte eller indirekte, når han køber varer eller tjenesteydelser på hjemmesiden.

2.3. Den registrerede er ansvarlig for nøjagtigheden, rigtigheden og integriteten af de data, de indsender. Indsendelse af bevidst falske data betragtes som et brud på privatlivspolitikken. Den registrerede skal straks underrette den registeransvarlige om eventuelle ændringer i de indsendte data.

2.4. Den registeransvarlige er ikke ansvarlig for skader eller tab, der er forvoldt den registrerede eller tredjemand som følge af den registreredes indsendelse af falske oplysninger.

3. Behandling af kundeoplysninger

3.1. Den registeransvarlige kan behandle følgende personoplysninger om den registrerede:

3.1.1. Fornavn og efternavn;

3.1.2. Fødselsdato;

3.1.3. Telefonnummer;

3.1.4. E-mail-adresse;

3.1.5. Leveringsadresse;

3.1.7. Betalingskortoplysninger;

3.2. Ud over ovenstående har den registeransvarlige ret til at indsamle data om kunden, der er tilgængelige i offentlige registre.

3.3. 3.3. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger, litra a), b), (a), (b), c) og f), i artikel 6, stk. 1, i den generelle forordning om databeskyttelse:

a) den registrerede har givet samtykke til behandlingen af sine personoplysninger til et eller flere specifikke formål;

b) behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller for at træffe foranstaltninger på den registreredes anmodning, inden han indgår en kontrakt;

c) behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse, som den registeransvarlige er underlagt;

f) behandlingen er nødvendig af hensyn til den registeransvarliges eller tredjemands legitime interesser, medmindre sådanne interesser tilsidesættes af den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som kræver beskyttelse af personoplysninger, navnlig når den registrerede er et barn.

3.4. Behandling af personoplysninger i henhold til formålet med behandlingen:

3.4.1. Formålet med behandlingen – sikkerhed og tryghed
Den maksimale opbevaringsperiode for personoplysninger – i henhold til de i loven fastsatte betingelser

3.4.2. Formålet med behandlingen – behandling af ordrer
Maksimum periode for opbevaring af personoplysninger – 40 dage.

3.4.3. Formålet med behandlingen – sikring af
Maksimum for opbevaring af personoplysninger – 2 måneder

3.4.4. Formålet med behandlingen – kunde
Maksimum opbevaringsperiode for personoplysninger – 2 måneder

3.4.5. Formålet med behandlingen – finansielle aktiviteter
Regnskabsmaksimum opbevaringsperiode for personoplysninger – i henhold til de ved lov fastsatte betingelser

3.4.6. Formålet med forarbejdning – afsætning. Maksimal opbevaringsperiode for personoplysninger – 1 år
3.5. Den registeransvarlige har ret til at dele personoplysninger om kunder med tredjeparter såsom processorer, revisorer, transport- og kurerfirmaer, virksomheder, der leverer overførselstjenester. Den registeransvarlige er ansvarlig for behandlingen af personoplysninger. Den registeransvarlige overfører de personoplysninger, der er nødvendige for at foretage betalinger til processoren, Stripe og Maksekeskus AS. Den registeransvarlige overfører de personoplysninger, der er nødvendige for at levere varer til Itella Estonia OÜ, DPD Eesti AS, AS Eesti Post.

3.6. Den registeransvarlige behandler og opbevarer personoplysninger om den registrerede, der implementerer de organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne beskyttes mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse, ændring, videregivelse og enhver anden ulovlig behandling.

3.7. 3.7. Den registeransvarlige opbevarer de registreredes data afhængigt af formålet med behandlingen, men ikke længere end efter 2 år.

4. Den registreredes rettigheder

4.1. Den registrerede har ret til at få adgang til og undersøge sine personoplysninger.

4.2. Den registrerede har ret til at indhente oplysninger om behandlingen af personoplysninger.

4.3. Den registrerede har ret til at ændre eller rette unøjagtige oplysninger.

4.4. Hvis den registeransvarlige behandler den registreredes personoplysninger på grundlag af det samtykke, som den registrerede har givet, har den registrerede til enhver tid ret til at trække sit samtykke tilbage.

4.5. For at udøve sine rettigheder kan den registrerede kontakte onlinebutikkens kundesupport for sonja@mirteldesign.com

4.6. For at beskytte sine rettigheder kan den registrerede indgive en klage til datatilsynet.

5. Afsluttende bestemmelser

5.1. Disse databeskyttelsesbetingelser er udarbejdet i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (persondataforordningen), Republikken Estlands lov om beskyttelse af personoplysninger og Republikken Estlands og Den Europæiske Unions lovgivning.

5.2. Den registeransvarlige har ret til helt eller delvist at ændre databeskyttelsesbetingelserne og underrette de registrerede om ændringerne via mirteldesign.com.

6. Logfiler

6.1. Mirtel Design følger en standardprocedure for brug af logfiler. Disse filer logger besøgende, når de besøger websteder. Alle hostingfirmaer gør dette og en del af hostingtjenesternes analyse. De oplysninger, der indsamles af logfiler, omfatter IP-adresser (Internet Protocol), browsertype, Internetudbyder, dato- og tidsstempel, henvisende/afsluttende sider og muligvis antallet af klik. Disse er ikke knyttet til nogen oplysninger, der er personligt identificerbare. Formålet med oplysningerne er at analysere tendenser, administrere webstedet, spore brugernes bevægelse på webstedet og indsamle demografiske oplysninger.

7. Vores reklamepartnere

7.2. Nogle af annoncørerne på vores hjemmeside kan bruge cookies og webbeacons. Vores annonceringspartnere er angivet nedenfor. Hver af vores annonceringspartnere har deres egen privatlivspolitik for deres politikker for brugerdata. For at få lettere adgang har vi hyperlinks til deres politikker for beskyttelse af personlige oplysninger nedenfor.

  • Partnerannoncer

https://www.partner-ads.com/dk/persondatapolitik.php

  • Facebook

https://www.facebook.com/policies/ads/

  • Google

https://policies.google.com/technologies/ads

Du kan se denne liste for at finde fortrolighedspolitikken for hver af reklamepartnerne i Mirtel Design.

Tredjepartsannonceservere eller annoncenetværk bruger teknologier som cookies, JavaScript eller Web Beacons, der bruges i deres respektive reklamer og links, der vises på Mirtel Design, som sendes direkte til brugernes browser. De modtager automatisk din IP-adresse, når dette sker. Disse teknologier bruges til at måle effektiviteten af deres reklamekampagner og/eller til at tilpasse det reklameindhold, du ser på websteder, du besøger.

Bemærk, at Mirtel Design ikke har adgang til eller kontrol over disse cookies, der bruges af tredjepartsannoncører.

Mirtel Design’s privatlivspolitik gælder ikke for andre annoncører eller websteder. Vi råder dig således til at konsultere de respektive privatlivspolitikker på disse tredjepartsannonceservere for at få mere detaljerede oplysninger. Det kan omfatte deres praksis og instruktioner om, hvordan du fravælger visse muligheder.

Du kan vælge at deaktivere cookies via dine individuelle browserindstillinger. For at vide mere detaljerede oplysninger om cookie management med specifikke webbrowsere, kan det findes på browsernes respektive hjemmesider.

Ved at bruge vores hjemmeside accepterer du hermed vores privatlivspolitik og accepterer dens vilkår og betingelser.