Kuidas hooldada enda Mirtel Design’i tööriideid?

Tööriiete siltidel on leitav pesujuhend, mida tuleb jälgida tööriiete pesemisel ja hooldamisel.

Soovitame pesta heledaid ja tumedaid tööriideid eraldi. Võib juhtuda, et mõned erksad värvid võivad anda värvi heledamatele riietele. Erinevaid kangasisaldusega tööriideid soovitame pesta eraldi. Peske rõivaid sageli, et pikendada nende eluiga – vältides tugevat määrdumist. Järgige trummelkuivatusjuhiseid hoolikalt vastavalt hooldussildil olevale sümbolile.

Enamikku tööriideid saab pesta temperatuuril 60 kraadi (mis on 140 kraadi Fahrenheiti järgi). Soovitame tungivalt järgida tööriiete külge kinnitatud etiketil olevaid juhiseid. Tööriietuse eluea pikendamiseks on hea mitte kasutada trummelkuivatust ja soovitame pigem jätta tööriided riidepuule kuivama.


Järgnev teave aitab mõista teie tööriiete etiketil olevaid sümboleid.

Pesu

Pesemise tingmärk on pesuvann. Number pesuvanni sees märgib riiete pesemisel lubatud maksimaalset temperatuuri (°C). Mõlemad, nii käsitsi- kui masinpesu on lubatud. Toodet võib pesta tavarežiimiga juhul, kui ei ole öeldud teisiti. Kui pesuvanni tingmärgi all on joon, osutab see sellele, et toodet tuleks pesta õrnal pesurežiimil (pesumasin pooltäis, suurendatud veehulk, õrn tsentrifuugimine). Topeltjoon pesuvanni tähise all tähendab seda, et toodet tuleb pesta eriti ettevaatlikult õrnal pesurežiimil: pesumasina täituvus 1/3, suurendatud veehulk, eriti mõõdukas mehhaaniline töötlus, lühiajaline tsentrifuugimine või tsentrifuudimine üldse ära jätta. Käsi pesuvanni tähise sees indikeerib seda, et toodet tuleb pesta ainult käsitsi ja ettevaatlikult ning kindlasti mitte üle 40 kraadise veega. Pesuvanni tingmärk, mida läbib diagonaalne joon, keelab toote masin- ja käsitsipesu.

Triikimine

Triikraua sümbol, mille sees on üks kuni kolm täppi, tähendab, et toodet on lubatud triikida. Täpid tähistavad triikraua temperatuuri, millega toodet tuleb triikida. Täppide arv tähistab järgnevaid temperatuure: Ühe täpiga tohib triikida kuni 110 kraadi juures; Kahe täpiga tohib triikida kuni 150 kraadi juures; Kolme täpiga tohib triikida kuni 200 kraadi juures. Triikraua tähis, mida läbivad diagonaalsed jooned, viitab sellele, et toodet ei tohi triikida. Kui triikraua tingmärgi sees on ainult üks tapp, tasub olla ettevaatlik auru ja aurutriikraua kasutamisel.

Masin kuivatamine

Ruut, mille sees on ring, tähendab seda, et toodet on lubatud kuivatada trummelpesukuivatis. Kui tingmärgi sees on täpp, soovitatakse pesu kuivatada madalama temperatuuriga. Kahe täpiga ruut lubab normaaltemperatuuriga kuivatamist. Diagonaalsete joonte läbimine ruudu sees keelab toote trummelkuivatamist. Antud kuivatamise juhendid on suunatud kodumajapidamises läbiviidavale trummelkuivatamisele, mitte professionaalset pesu pesemise ja kuivatamise teenust pakkuvatele ettevõtetele. Ameerika Ühendriikides ja Jaapanis kasutuselolevad tingmärgid ja sümbolid erinevad siin välja toodutest.

Keemiline puhastamine

Ringide sees asetsevad tähed P ja F tähistavad erinevaid lahusteid, mida võib kasutada keemilise puhastuse juures. Tähis P lubab toodet puhastada kasutades perkloroetüleeni või petroleum naftat. Tähis F lubab kasutada süsivesinikupõhiseid lahusteid, sh petroleum naftat sisaldavaid puhastusvedelikke.

Pleegitamine

Tühi kolmnurk (mis varem kandis tähti “Cl”) näitab, et materjali võib pleegitada kloori hapnikuga. Kolmnurga kaks diagonaaljoont näitavad, et pleegitusainena tuleks kasutada ainult hapnikku. Diagonaalselt läbi kriipsutatud kolmnurk näitab, et materjali ei tohi üldse pleegitada; seda ei tohi isegi pesta ühegi pesupulbri või pleegitusainet sisaldava vedelikuga.