Hur tar du hand om din Mirtel Designs arbetskläder?

Det säkraste sättet att ta hand om arbetskläder är att följa instruktionerna och tvättemperaturer på etiketten.

Vi rekommenderar att tvätta mörka och ljusa färger separat. Färg kan smitta av på andra plagg om tvätten blandas. Håll plagg med olika fiberinnehåll åtskilda vid tvätt. Tvätta plagg ofta för att förlänga deras livslängd – undvik kraftig smuts. Följ instruktionerna för torktumling noggrant enligt symbolen på skötsel etiketten.

De flesta arbetskläder kan tvättas i 60 grader Celsius (vilket är 140 grader Fahrenheit). Vi rekommenderar starkt att du följer instruktionerna på etiketten som sitter på dina arbetskläder. För att förlänga arbetsklädernas livslängd är det bra att inte torktumla och lämna arbetskläderna torka på en galge.


Följande information hjälper dig att förstå symbolerna på din arbetskläder.

Tvätta

”Tvätt” -symbolen är ett stiliserat tvättbadkar. Siffran i tvättstället anger den maximala tvättemperaturen (i grader Celsius). Symbolen anger att både hand- och maskintvätt är tillåtet. Om det inte finns någon instruktion som tyder på något motsatt kan produkten tvättas i en normal cykel. En stång under tvättkärlet (understrykning) indikerar att produkten ska tvättas i en cykel för fina (halvfull belastning, ökad vattennivå, känslig centrifugering). En dubbel stång under tvättkärlet indikerar att produkten ska tvättas extremt noggrant i en cykel för fina (en tredjedel full belastning, ökad vattennivå, begränsad rörelse, ullspinn eller ingen centrifugering). En hand i tvättkärlet indikerar att produkten endast ska tvättas med endast (noggrann) handtvätt (inte över 40C). En diagonal linje genom tvättkärlet indikerar att textilen inte får tvättas under normala förhållanden.

Strykning

En järnsymbol åtföljd av upp till tre prickar indikerar att produkten kan strykas. Prickarna anger temperaturen. Följande temperaturer indikeras med antalet punkter som följer med piktogrammet: En prick motsvarar 110 C, två punkter till 150 C och tre punkter till 200 C. Ett strykjärn med en diagonal linje genom det indikerar att produkten inte ska strykas. Om det bara finns en punkt, bör du vara försiktig med ånga och ångstrykjärn.

Maskin torr

En cirkel i en ruta indikerar att produkten kan torkas i en torktumlare. Om det finns en prick indikerar detta att produkten ska torkas vid en lägre temperatur. Två prickar indikerar att den kan torkas vid normal temperatur. En diagonal linje genom symbolen indikerar att produkten inte får maskintorkas. Torkningsinstruktionerna gäller endast för torkningsförhållanden i hushållet, inte för professionella textiltvätt-/torkningstjänster. I USA och Japan finns det andra piktogram angående naturlig torkning.

Kemisk rengöring

Bokstäverna P eller F i en cirkel står för olika lösningsmedel som kan användas under professionell kemisk rengöring. Ett “P” indikerar att produkten kan tvättas med perkloretylen eller petroleumnafta, medan en “F” tillåter kolvätebaserade lösningsmedel, särskilt petroleumnafta/rengöringsvätskor.

Blekning

En tom triangel (som brukade bära bokstäverna ”Cl”) indikerar att materialet kan blekas med klorsyra. Två diagonala linjer i triangeln indikerar att endast syre ska användas som blekmedel. En triangel som har streckats diagonalt indikerar att materialet inte borde blekas alls; det ska inte ens tvättas med tvättpulver eller vätskor som innehåller blekmedel.